Branches

Gaande van de chemische industrie over de bouw van apparaten en pijpleidingen en de industrie van elektriciteitscentrales en raffinaderijen tot de sector van de bevoorrading en afvalverwijdering – overal zorgt verontreiniging aan werkstukken, machines en installaties voor een vermindering van het rendement. Voor de oplossing van deze reinigingstaken is KOPSCHINA uw competente contactpersoon. Tot de klanten van KOPSCHINA behoren zowel grote raffinaderijen als middenstandsbedrijven en individuele ondernemingen uit de meest uiteenlopende branches.

Eén ding hebben zij gemeen: allemaal in gelijke mate waarderen ze onze service, onze flexibiliteit en onze uitmuntende reinigingsresultaten.