Locatiebeitsen

Ook reeds gemonteerde installaties, apparaten, pijpleidingsystemen of buitensporig grote werkstukken moeten gebeitst worden. In deze gevallen komen wij van KOPSCHINA graag naar u. Na uitvoerig onderzoek van de te beitsen objecten opteren wij voor de voor u passende methode: sproeibeitsen of circulatiebeitsen: het maakt niet uit – met onze mobiele beitsuitrusting kunnen wij oppervlakken ook ter plaatse probleemloos behandelen. De enige voorwaarde is een voldoende hoge omgevingstemperatuur van minstens 5 °C opdat de bij het beitsen plaatsvindende chemische processen niet gestoord worden. Bij lagere temperaturen stelt KOPSCHINA u ook graag warmtewisselaarmodules, die voor een toereikende temperering zorgen en zodoende het resultaat van het beitsen vrijwaren, ter beschikking. Als u dit wenst, zorgen wij van KOPSCHINA na beëindiging van het beitsen ook voor de afvoer van de tot stand gekomen afvalwateren – uiteraard met inachtneming van alle milieubeschermingsvoorschriften.