Chemische reiniging

 

Zeldzame productieresidu’s, kalk en andere vormen van aanslag doen na verloop van tijd het rendement van uw installatie verminderen: bijvoorbeeld door een verminderde warmteoverdracht, gereduceerde doorstroomhoeveelheden of corrosie. Omdat installaties echter almaar complexer worden, is een mechanische reiniging hier meestal niet realiseerbaar of te omslachtig.
Met de chemische reiniging biedt KOPSCHINA u het perfecte alternatief op de mechanische reiniging. Met behulp van additieven gaan wij daarbij niet alleen productieresidu’s te lijf, maar ontdoen wij uw installatie ook blijvend van alle organische en anorganische vormen van aanslag. Daarvoor onderzoeken wij in eerste instantie een monster van de vervuiling in ons laboratorium – afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek, van het type van uw installatie en van de aard van de vervuiling selecteren wij het exact op uw behoeften afgestemde additief en tevens de passende reinigingsmethode. Er kan daarbij een keuze gemaakt worden uit de kringloop-, tegenstroom-, de cascade- of de liftmethode.

KOPSCHINA zorgt in aansluiting op de chemische reiniging uiteraard ook voor de afvalwatercoördinatie: in eerste instantie behandelen wij de residu’s om ze vervolgens naar behoren af te voeren – naar keuze bij u ter plaatse of via externe afvoermogelijkheden. Natuurlijk nemen wij daarbij alle wettelijke verplichtingen in acht.

KOPSCHINA is de specialist op het gebied van de chemische reiniging: Dankzij decennialang opgedane ervaring  en onze speciale additieven zijn wij ook tegen de meest complexe reinigingstaken opgewassen. Daarbij hebben wij voortdurend een alomvattende oplossing op het oog: wij gaan met u op zoek naar mogelijkheden, hoe vervuiling in de toekomst tot een minimum herleid of zelfs helemaal verhinderd kunnen worden. Opdat u het potentieel van uw installatie op lange termijn ten volle kunt benutten.

KOPSCHINA behandelt en reinigt onder andere deze apparaten en componenten:
 Warmtewisselaars – 
Destillatiekolommen
 – Afvalwaterinstallaties – 
Reservoirs
 – Tanks – 
Filters
 – Stoomketels
 – Reactors
 – Pijpleidingen – 
Luchtkoelers
 – Koelinrichtingen
 – Ontzouters
 – Opkokers
 – Machines
 – Fakkelsystemen
 – Stookgassystemen
 – Koelsystemen – 
Afscheiders
 – Nevelbestrijders – 
Ovens