Decontaminatie

KOPSCHINA ontdoet uw installaties, warmtewisselaars, reservoirs of kolommen met behulp van de beproefde spoeltechnologie van aanslag en verontreiniging van allerlei aard. Indien er in aansluiting op de reiniging onderhouds-, reparatie- of laswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, moet de installatie bijkomend van gasvormige schadelijke stoffen ontdaan worden. Alleen op deze manier zijn een inspectie en het vrije bezichtiging van de installatieonderdelen zonder ademhalingsbescherming mogelijk!

Hier is de decontaminatie van KOPSCHINA de juiste keuze. Ook bij de decontaminatie doen grijpen wij terug naar onze speciale spoeltechnologie. In plaats van een reinigingsadditief maken wij bij de decontaminatie echter gebruik van een decontaminatieproduct. Dit decontaminatieproduct circuleert door uw installatie en verwijdert daarbij betrouwbaar schadelijke stoffen zoals vluchtige koolwaterstoffen, zwavelwaterstoffen en benzeen. Op deze manier perken wij ook het gevaar voor een zelfontbranding door pyrofobe ijzersulfide in – voor een ongevaarlijke betreding van uw installatie!