Tankreiniging

Na verloop van tijd vormen er zich in een tank vormen van verontreiniging en aanslag die zich als agressief mengsel op de bodem van uw tank kunnen ophopen. Hier leiden ze niet alleen tot een vermindering van het nuttige volume, maar vaak ook tot corrosie en het laten afweten van het materiaal.
Voor de reiniging van uw vervuilde tanks kunnen wij van KOPSCHINA teruggrijpen naar verschillende methoden: Bij de kringloopmethode sluiten wij de door ons uitgezochte pompuitrusting aan op het te reinigen tanksysteem. Na een succesvolle dichtheidsproef kan dan een speciaal op de gegeven behoeften afgestemde reinigende oplossing door het systeem circuleren en de daar aanwezige vormen van verontreiniging en aanslag verwijderen. Daarna spoelen wij uw tanksysteem met helder water om de losgeweekte vervuiling uit te spoelen. Alternatief is met de KOPSCHINA-uitrusting ook het filtreren of decanteren van de reinigende oplossing mogelijk.
Voor tanks met een diameter van maximaal 15 meter maken wij van KOPSCHINA gebruik van de rotatieve sproeikop: deze sproeikop zit aan een uiteinde van een lange pijp, met wiens hulp hij het binnenste gedeelte van de tank binnengebracht wordt. De kop zelf is voorzien van talrijke roterende sproeiers die in het binnenste gedeelte van de tank een reinigende oplossing verstuiven. Verschillende instelmogelijkheden garanderen dat de reinigende oplossing elke hoek van de tank bereikt. Dankzij een aangesloten pompcircuit kan de reinigende oplossing zolang door het tanksysteem circuleren totdat ze alle vormen van verontreiniging geëlimineerd heeft. Afhankelijk van de aard van de vervuiling kan er in het pompcircuit een filter geplaatst worden, waarin de losgeweekte vaste stoffen tegengehouden worden.
Eender welke methode wij van KOPSCHINA toepassen: binnen de kortst mogelijke tijdspanne is uw tank van alle vormen van verontreiniging en aanslag ontdaan en klaar voor de volgende vulling.